Gør idéer til aktiver

IP-udvikling

Patenter, varemærker og design får voksende betydning i vidensamfundet og den ny økonomi, og der etableres i disse år en række internationale aftaler og udviklingsprojekter, hvor det er vigtigt for dansk erhvervsliv, at styrelsen både kan bidrage og sætte et dansk fingeraftryk.

Styrelsen deltager i - og afvikler i den forbindelse - flere udviklingsprojekter inden for Intellectual Property Rights (IPR).

Under nedenstående menupunkter kan du læse mere om nogle af de initiativer, som styrelsen aktuelt arbejder med.

 Sidst ændret: 19. november 2010
Har du kommentarer til indholdet?